Ciekawe / maj, 2020

KIO 190/20

... art. 24aa Pzp ustala pewien porządek czynności zamawiającego, ale nie przesądza o ich niepowtarzalności. Nie jest tak, że raz ustalony ranking ofert ma charakter nieodwołany, niezależnie od okoliczności ujawnionych po dokonaniu tej czynności. ...

... zamawiający jest uprawniony do samodzielnego korygowania błędów popełnionych w toku procedury udzielania zamówienia publicznego ...

Zatem skoro Zamawiający powziął wątpliwości (niezależnie od ich źródła) co do zasadności przyznania ofercie Odwołującego kompletu punktów w kryterium doświadczenia kierownika budowy, był uprawniony do zrewidowania swojego stanowiska, a działanie takie nie stanowi naruszenia przepisów art. 24aa ust. 1 i art. 91 ust. 1 Pzp oraz przywołanych w petitum odwołania postanowień SIWZ. (...) Izba nie podzieliła argumentacji Odwołującego, którą zasadniczo można było sprowadzić do stwierdzenia, że możliwe jest nabycie doświadczenia w wyniku udziału w realizacji danej inwestycji nawet bez podejmowania jakiejkolwiek aktywności z tym związanej. Istotą doświadczenia jest jednak, zdaniem Izby, nabywanie go w wyniku powtarzającego się wykonywania określonych czynności, co odpowiada definicji tego pojęcia. (...)

pełna treść KIO 190/20