Ciekawe / maj, 2020

KIO 430/20

... w przypadku gdy wykonawca składa JEDZ w wadliwej lub niekompletnej formie lub zupełnie go pomija w ofercie, a na wezwanie składa niekompletny JEDZ to nie ma podstaw, aby został po raz kolejny wezwany do uzupełnienia wadliwego oświadczenia...

... oświadczenia lub dokumenty "aktualne" to takie, które oddają rzeczywistość w momencie ich złożenia, czyli potwierdzają okoliczność, co do której wykonawca wcześniej złożył wstępne oświadczenie, i która obecnie (w czasie teraźniejszym) występuje...

Skład orzekający Izby podziela stanowisko, że załączniki do formularza ofertowego oraz JEDZ powinny podlegać ocenie według stanu z dnia udzielenia odpowiedzi na pierwsze wezwanie Zamawiającego. Jeżeli dokumenty te nie potwierdzały wymaganych okoliczności, a można założyć, że tak właśnie było, ponieważ Zamawiający wystosował drugie wezwanie do Konsorcjum, był móc w ogóle przystąpić do oceny spełniania warunków udziału, to taki wykonawca podlegał wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. (...) Wezwanie zamawiającego o przedłożenie oświadczenia lub dokumentu implikuje odpowiedź wykonawcy, która ma być w czasie teraźniejszym prawdziwa i potwierdzać prawdziwe okoliczności - adekwatnie do całego toku postępowania. Składane zaświadczenia mają potwierdzać, że stan, do którego odnosi się dane zaświadczenie nie uległ zmianie od momentu złożenia oświadczenia wstępnego - JEDZ, czyli od terminu składania ofert. (...)

pełna treść KIO 430/20