Ciekawe / kwiecień, 2020

KIO 296/20, KIO 297/20

(...) zgodnie z możliwościami technicznymi i powszechnie przyjętą praktyką podpis elektroniczny stosuje się zarówno do pojedynczych dokumentów elektronicznych, jak i do skompresowanych paczek dokumentów elektronicznych (...)

Izba zgodziła się z Przystępującym i Zamawiającym, że wpis do KRS w zakresie osób wchodzących w skład zarządu ma charakter tylko i wyłącznie deklaratywny. Uchwała ws. powołania członka zarządu wywołuje skutki z chwilą podjęcia, a nie jej zarejestrowania.

W świetle definicji podpisu elektronicznego z rozporządzenia e-lDAS we wskazanych powyżej przypadkach podpis rodzi takie same skutki prawne. Złożenie podpisu czy to pod paczką, czy to pod każdym dokumentem z osobna wywołuje ten sam skutek. Podpis elektroniczny dotyczy bowiem danych jako takich, a nie plików bądź dokumentów. Zatem, niezależnie od tego, czy dojdzie do podpisania każdego pliku z osobna, kilku oświadczeń bądź dokumentów znajdujących się w jednym pliku, czy wszystkich plików łącznie poprzez podpisanie pliku skompresowanego, należy uznać, że podpis złożony pod zestawem oświadczeń bądź dokumentów znajdujących się w jednym pliku lub zestawem plików obejmuje całość zawartych w nim danych. W związku z powyższym złożenie przez wykonawcę jednego podpisu na pliku pdf zawierającym dwa oświadczenia należy uznać za prawidłowe.

pełna treść KIO 296/20, KIO 297/20