Blog Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

Elektroniczne oferty w postępowaniach o wartości nie przekraczającej "progu unijnego"

2020-04-03 – Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus komentarze (2)

Czy warto przyśpieszyć elektronizację postępowań krajowych

W związku z wybuchem epidemii koronawirusa COVID-19, oraz wprowadzonymi w jej wyniku ograniczeniami, Zamawiający zaczęli poszukiwać sposobów na zminimalizowanie osobistego kontaktu z przedstawicielami wykonawców i ułatwienie im składania ofert. Zaczęto poszukiwać zatem rozwiązań zmierzających do pełnej elektronizacji procesu przetargowego.

Jak wiemy, w zamówieniach w tzw. „progu unijnym” pełna elektronizacja już obowiązuje i tu właściwie problemy nie występują, oferty i wszelkie dokumenty oraz oświadczenia są składane wyłącznie elektronicznie. Wykonawcy nie muszą zatem nadawać przesyłek z ofertami drogą pocztową, ale mogą złożyć ofertę elektroniczną ,nie wychodząc z domu.

Natomiast w zamówieniach realizowanych w „progu krajowym” zasadą do końca 2020 r. nadal pozostaje pisemna forma ofert. Choć art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 z późn. zm.) daje możliwość, by za zgodą zamawiających oferty również w takich postępowaniach mogły być składane elektronicznie, do tej pory bardzo niewielu Zamawiających z takiej możliwości korzystało. W tym kontekście można zaryzykować twierdzenie że epidemia COVID-19 przyniosła również pozytywny efekt, gdyż zaowocowała przyspieszoną elektronizacją zamówień krajowych. Ta wymuszona elektronizacja zaowocowała „wysypem” postępowań krajowych, w których wykonawcy mogą składać oferty również elektronicznie. O tym czy zamawiający w postępowaniach krajowych może dopuścić wyłącznie elektroniczną formę ofert, rozmawialiśmy na SpotKIO online. Z raportem z tego spotkania, w którym szerzej omawiamy między innymi tę problematykę, możecie się Państwo zapoznać we wpisie „Raport z pierwszego SpotKIO online” 

Nasza rekomendacja:

Zalecamy dopuszczenie w postępowaniach, których wartość nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp tzw. „postępowaniach krajowych” możliwości składania ofert elektronicznych.

Zdaniem Wykonawcy - Martyna Lubieniecka:

Umożliwienie składania ofert elektronicznych jest na pewno olbrzymim ułatwieniem dla tych wykonawców, którzy dysponują już kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szkoda, że przy okazji uchwalania pakietu ustaw tzw. Tarczy antykryzysowej nie zdecydowano się na wprowadzenie rozwiązania, które już obecnie jest nam znane w nowym Pzp (wchodzi w życie od 1 stycznia 2021r.), a więc umożliwienie podpisywania ofert nie tylko podpisem kwalifikowanym, ale również bezpłatnym podpisem zaufanym (na platformie e-PUAP) lub podpisem osobistym (zawartym w nowych dowodach osobistych z warstwą cyfrową).

Zdaniem Zamawiającego – Marcin Kalmus:  

Podzielę się z Państwem doświadczeniem z wczorajszego dnia. Otóż otwieraliśmy oferty w pierwszym przetargu krajowym, w którym dopuściliśmy składanie zarówno ofert w formie pisemnej jak i elektronicznej. Mieliśmy olbrzymie wątpliwości czy „mali” wykonawcy sobie poradzą z elektronizacją. Nasze zaskoczenie było bardzo pozytywne. Powiem tylko, że 3 z 5 ofert, zostało złożonych w formie elektronicznej (korzystamy z MiniPortalu UZP i e-PUAPu). Wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, dało je się bez problemów odszyfrować. Pliki zostały też prawidłowo opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Także, nie taki diabeł straszny jak go malują.... ;)

Dyskusja:

Tomasz 2020.04.06 23:41

To już zwalczyliśmy problem albo (papierowo), albo....(elektronicznie)

Tomasz 2020.04.07 10:00

To już zwalczyliśmy problem albo (papierowo), albo....(elektronicznie)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

Martyna Lubieniecka

radca prawny w dużej firmie budowlanej, moderator i ekspert SzuKIO

Radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych, Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, trener i szkoleniowiec. Praktyk, ale przede wszystkim pasjonatka zamówień publicznych. Obecnie pracownik jednej z większych firm na rynku budowlanym, którą reprezentuje przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Autorka wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych.Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: martyna.lubieniecka @ op.pl lub 609 286 519

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych, moderator i ekspert SzuKIO.pl

Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: marcin.kalmus @ szukio.pl lub 793 991 891

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Czy lex Covid ma zastosowanie do umów zawartych po 1.04.2020 roku?

Dopuszczalność zmiany umowy zawartej po wejściu w życie "Tarczy antykryzysowej" 2020-04-17 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

e-Umowy w zamówieniach publicznych 2020-04-10 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

Problemy z zawarciem umowy w świetle COVID-19 2020-04-07 » Agnieszka Szajkowska

COVID-19, a realizacja zamówień współfinansowanych ze środków UE 2020-04-06 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

Czy można składać oferty z zastrzeżeniem nieuwzględnienia okoliczności związanych z COVID-19? 2020-04-05 » Martyna Lubieniecka / Marcin Kalmus

Polecane

Raport ze SpotKIO – Warszawa 17.01.2019r. 2019-03-19 » Marcin Kalmus