Blog Marcin Kalmus

Wzory ogłoszeń do nowego PZP dla zamówień poniżej progów unijnych

2020-07-24 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

 

W dniu 23.07.2020 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 272 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288)

Co ciekawe, zrezygnowano z graficznych (tak jak do tej pory) wzorów ogłoszeń, na rzecz dookreślenia jedynie ich zawartości informacyjnej. 

Przewiduje się wprowadzenie następujących wzorów ogłoszeń:

  1. ogłoszenie o zamówieniu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3. ogłoszenie o wyniku postępowania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; [ogłoszenie to zastępuje dotychczasowe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia]
  4. ogłoszenie o konkursie, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  5. ogłoszenie o wynikach konkursu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
  6. ogłoszenie o zmianie umowy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
  7. ogłoszenie o wykonaniu umowy, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia; [nowe ogłoszenie dotychczas niewystępujące]
  8. ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia; [nowe ogłoszenie dotychczas niewystępujące]
  9. ogłoszenie o spełnianiu okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11–14 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia; [nowe ogłoszenie dotychczas niewystępujące]
  10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia.

 

Największy zakres informacji podawany będzie w ogłoszeniu o zamówieniu. Projektuje się, aby dane były podawane i zapisywane w postaci reużywalnej, co oznacza możliwość ich automatycznego przenoszenia do kolejnych ogłoszeń w danym postępowaniu np. z ogłoszenia o zamówieniu do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, czy też do ogłoszenia o wyniku postępowania. Przyczyni się to zmniejszenia obciążeń po stronie Zamawiających, którzy nie będą musieli kilkukrotnie wprowadzać tych samych danych. 

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Marcin Kalmus

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych, moderator i ekspert SzuKIO.pl

Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: marcin.kalmus @ szukio.pl lub 793 991 891

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Nowe PZP jeszcze nie weszło w życie, a już będzie nowelizowane! 2020-07-27 » Marcin Kalmus

Nowe Pzp - projekt Rozporządzenia w sprawie planu postępowań 2020-07-26 » Marcin Kalmus

Dopuszczalne formaty plików przy komunikacji elektronicznej w Pzp 2020-08-17 » Marcin Kalmus

Tarcza 4.0 - Koniec publikacji ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i inne zmiany 2020-06-25 » Marcin Kalmus

Czy środki na rachunku VAT potwierdzają zdolność finansową wykonawcy? 2020-06-24 » Marcin Kalmus

Polecane

Komentarz do wytycznych KE dotyczących zamówień publicznych w związku z COVID-19 2020-04-02 » Dr Paweł Nowicki