TSUE przesądził o momencie powstania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych

2019-05-06 – Marcin Kalmus komentarze (0)

W określonych okolicznościach obowiązek podatkowy może powstać dopiero w momencie odebrania robót budowlanych

moment-powstania-obowiazku-podatkowego-w-robotach-budowlanych

W listopadzie 2017 r. we wpisie „Moment powstania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych”, informowałem że Naczelny Sąd Administracyjny zadał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące rozstrzygnięcia czy moment powstania obowiązku podatkowego następuje z chwilą faktycznego wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, czy też w momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego, wyrażonej w protokole odbioru.

2 maja TSUE rozstrzygnął ww. wątpliwości wydając Wyrok w sprawie Budimex przeciwko Ministrowi Finansów – sygnatura C-224/18.

Wyrok ten jest w mojej ocenie bardzo wyważony i uwzględniający sytuację gospodarczą występującą w branży budowlanej. W wyroku tym wskazano okoliczności, w jakich za moment powstania obowiązku podatkowego może zostać uznana akceptacja wykonania robót przez zamawiającego, wyrażona w protokole odbioru. Może się tak stać pod warunkiem, że:

  • po pierwsze: formalność odbioru została uzgodniona przez strony w umowie wiążącej je postanowieniami umownymi odzwierciedlającymi rzeczywistość gospodarczą i handlową w dziedzinie, w której usługa jest wykonywana i,
  • po drugie: formalność ta stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego.

Oznacza to, że za moment powstania obowiązku podatkowego może zostać uznany moment wykonania usługi (zgodnie z dotychczasową interpretacją MF nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 z dnia 1 kwietnia 2016 r.) jeśli strony w łączącej je umowie nie zastrzegły inaczej, a wartość należnego świadczenia może być ustalona pomimo braku formalnej akceptacji zakresu wykonanych prac przez zamawiającego.

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Sprawdź nowe SzuKIO! Teraz bezpłatny test przez 14 dni dla każdego

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-28 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Sprawdź nowe SzuKIO! Bezpłatnie przez 14 dni

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Nowości na blogu:

Ankieta diagnostyczna na potrzeby rozprawy doktorskiej

Wpływ orzecznictwa na stosowanie ustawy Pzp 2019-09-17 » Joanna Marczewska

5 najpopularniejszych wyroków w na przełomie sierpnia i września 2019 r. 2019-09-11 » Maciej Tomaka

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2019-09-10 » Ilona Zalewska

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (UZP) 2019-09-09 » Ilona Zalewska

Dodatek stażowy nie będzie się wliczał się do płacy minimalnej. 2019-09-04 » Ilona Zalewska

Polecane

„Zamawiający może...” - Uprawnienie czy obowiązek? 2017-04-21 » Marcin Kalmus