Relacja z warszawskiego SpotKIO 29.05.2017 r.

2017-06-14 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Dyskusja nad zasadami nabywania doświadczenia przez konsorcjantów

spotkio-warszawa-22-maja-spotkania-praktykow 29 maja odbyło się już 7 SpotKIO w Warszawie. Nowatorska formuła spotkania polegająca na rozwiązywaniu w trakcie moderowanej dyskusji problemów zgłaszanych przez uczestników zdobyła sobie uznanie praktyków zamówień publicznych. Na każdym SpotKIO pojawiają się nowe osoby, jednak z większością uczestników spotykamy się już 7 raz, co jednoznacznie utwierdza nas w trafności założeń i formuły spotkania. Sam pomysł jest jeszcze dopracowywany, dlatego też uważnie analizujemy informacje ze zbieranych na każdym spotkaniu ankiet, i co edycję staramy się lepiej dopasować do oczekiwań.

Nabywanie doświadczenia przez konsorcjantów – Wyrok TSUE C-387/14

Choć tematem przewodnim warszawskiego SpotKIO była „Aktualność uzupełnianych dokumentów” to okazało się, że to wcale nie temu tematowi poświeciliśmy najwięcej czasu. Bo to nie my decydujemy o omawianych tematach ale wyłącznie uczestnicy.

Szczególne zainteresowanie i gorącą dyskusję wzbudził jeden z najnowszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (z dnia 2017-05-04, C-387/14), w którym Trybunał zajął stanowisko między innymi w sprawie nabywania doświadczenia przez konsorcjantów w wyniku wspólnie realizowanego zamówienia. W wyroku tym podniesiono że:

"62 Tym samym, gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego.
63 Jak bowiem słusznie podniósł rząd polski w uwagach na piśmie, wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta grupa wykonawców.
64 Wynika z tego, że wykonawca nie może polegać, do celów wymaganego przez instytucję zamawiającą doświadczenia, na realizacji świadczeń przez innych członków grupy wykonawców, w których realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału.
65 W świetle powyższego odpowiedź na piąte pytanie powinna brzmieć tak, iż art. 44 dyrektywy 2004/18 w związku z art. 48 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy oraz zasadą równego traktowania wykonawców, zapisaną w art. 2 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że nie dopuszcza on, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji. "

Biorąc pod uwagę znaczenie praktyczne powyższego stanowiska, na spotkaniu rozważaliśmy miedzy innymi czy znajduje ono zastosowanie na gruncie obowiązującego stanu prawnego (rozpatrywane postępowanie toczyło się jeszcze pod rządami Dyrektywy 2004/18). Temat jest na tyle ciekawy i ważki że będzie on przewodnim tematem naszego następnego spotkania. Zatem jeśli chcecie dowiedzieć się więcej zapraszamy do uczestnictwa.

Kolejne SpotKIO

Zapisując się z wyprzedzeniem gwarantujesz sobie promocyjna cenę!

Szczegółowe informacje nt. kolejnych spotkań dostępne są na naszym profilu na Facebooku oraz pod adresem https://szukio.pl/spotkio, gdzie również można zgłosić uczestnictwo.

Zachęcam do polubienia naszego profilu na FB, czasami pojawiają się tam darmowe zaproszenia …. ;)

Autor

Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych w SzuKIO.pl

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-04-25 - Warszawa - (czwartek)
2019-05-16 - Warszawa - (czwartek)
2019-06-13 - Warszawa - (czwartek)
2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)
2020-02-26 - Warszawa - (środa)

Zapisy na SpotKIO

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

e-KRK – jak uzyskać i zweryfikować poprawność zaświadczenia elektronicznego

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych 2020-01-17 » Marcin Kalmus

Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP 2019-12-15 » Agnieszka Szajkowska

Nowe PZP - Polityka zakupowa państwa 2019-12-12 » Agnieszka Szajkowska

Raport ze SpotKIO – 14.11.2019 r – Warszawa 2019-11-27 » Marcin Kalmus

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych! 2019-10-07 » Ilona Zalewska

Polecane

Dodatek stażowy nie będzie się wliczał się do płacy minimalnej. 2019-09-04 » Ilona Zalewska