Blog Marcin Kalmus

Ofensywa UOKiK w walce ze zmowami przetargowymi

2017-08-09 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Dowiedz sie już dziś się jak wykrywać i zwalczać zmowy przetargowe - UOKiK organizuje cykl bezpłatnych szkoleń

ofensywa-UOKiK-w-walce-ze-zmowami-przetargowymi-pzp

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Zamawiających, którzy zmagają się ze zmowami przetargowymi, rozpoczął cykl szkoleń, w trakcie których uczestnicy nauczą się identyfikować i przeciwdziałać zmowom przetargowym.
Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Świadomy zamawiający – prawo konkurencji w przetargach publicznych” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu: 679 689 zł, w tym wkład UE to 572 841,89 zł.

Adresaci szkoleń dotyczących zmów przetargowych

Szkolenia kierowane są do pracowników administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach musza wykazać dodatkowo, że zajmują się przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakres szkoleń

  • W ramach projektu prowadzone są ogólnopolskie szkolenia stacjonarne (planowane jest przeszkolenie łącznie ok 1,5 tys. osób). Rejestracja i zapisy na szkolenia realizowane są przez stronę szkoleniarejestracja.uokik.gov.pl
  • UOKiK udostępnia również szkolenia e-learningowe (po zdaniu testu można uzyskać certyfikat) – szczegóły na stronie http://www.szkoleniazmowy.uokik.gov.pl/

Definicja zmowy przetargowej wg. KIO

Do ciekawych wniosków na temat okoliczności, w których można podejrzewać zmowę przetargową pomiędzy wykonawcami doszła Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z dnia 2017-05-29, KIO 904/17, KIO 912/17

"Twierdzenie Odwołującego, że konsorcjum T. Polska Sp. z o.o., konsorcjum C.R. G. Co Ltd oraz konsorcjum Z. i konsorcjum B. N. R. powołują się w swoich wnioskach na doświadczenie tych samych podmiotów udostępniających wszystkim wykonawcom doświadczenia własne, aby z naruszeniem konkurencji zwiększyć swą szansę na uzyskanie zamówienia, jest zupełnie niezasadne i nie znajduje oparcia w złożonych przez tych wykonawców wnioskach o dopuszczenie do udziału. Niezależnie od tego, że brak jest podstaw faktycznych do formułowania tego typu zarzutu wobec wykonawców, Izba wskazuje, że samo ewentualne udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci, zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, nie stanowi jeszcze podstawy do stwierdzenia istnienia zmowy przetargowej między wykonawcami. Dla zaistnienia zmowy przetargowej koniecznym jest wykazanie, że celem lub skutkiem niedozwolonego porozumienia jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające na uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu pracy i ceny. […]"

wyszukano w SzuKIO.pl używając frazy: zmowa przetargowa

Autor

Marcin Kalmus, Konsultant ds. zamówień publicznych w SzuKIO.pl

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Marcin Kalmus

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych, moderator i ekspert SzuKIO.pl

Pasjonat zamówień publicznych, zajmujący się nimi od 2006 r. Reprezentuje głównie Zamawiających z sektora samorządowego (zarządzanie zielenią miejską / inwestycje infrastrukturalne), dla których przeprowadził już ponad 1700 postępowań przetargowych. Specjalizuje się w elektronicznych trybach udzielania zamówień oraz szeroko pojętej elektronizacji zamówień. Autor szeregu publikacji z tej tematyki. Prowadzi również blog poświęcony zamówieniom publicznym. Od 2016 r. współpracuje z serwisem SzuKIO.pl jako konsultant ds. zamówień publicznych, udzielając porad klientom serwisu, a także odpowiada za jego rozwój merytoryczny. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: marcin.kalmus @ szukio.pl lub m.kalmus @ e-zam.pl lub 514-126-966

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wprowadzono nowe podstawy wykluczenia wobec osób i podmiotów wpisanych na listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych.

Nowe podstawy wykluczenia. 2022-04-21 » Ilona Zalewska

Zamówienie publiczne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. 2022-03-14 » Ilona Zalewska

Sprawozdanie z udzielonych zamówień 2022-02-17 » Ilona Zalewska

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje rozszerzona obligatoryjna podstawa wykluczenia. 2022-01-13 » Ilona Zalewska

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne. 2022-01-05 » Ilona Zalewska

Polecane

O wznowieniach zamówień i szacowaniu ich wartości 2016-08-19 » Marcin Kalmus