Blog Marcin Kalmus

Nowe PZP uchwalone !

2019-09-26 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Senat przyjął Nowe PZP bez poprawek. Zobacz tekst nowej ustawy na www.prawo.szukio.pl

Nowe PZP uchwalone!

W dniu 26.09.2019 Senat RP przyjął bez poprawek ustawę z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Obydwa akty zostały skierowane do dalszych prac legislacyjnych, które zakończą się ich podpisaniem przez Prezydenta RP. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że treść obu aktów już zmianie nie ulegnie.

Ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 01.01.2021 r.

Zobacz na www.prawo.szukio.pl aktualny tekst nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Przypominamy, że nie jest to kolejna nowelizacja, ale zupełnie nowa regulacja. Ustawa ta liczy sobie 623 artykuły.

Zobacz na www.prawo.szukio.pl tekst ustawy w wygodnej formie, dzięki hierarchicznemu widokowi. Możesz również w łatwy sposób linkować do poszczególnych artykułów np. w dyskusji na FB / forach. - Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbolu ">>" i użyć polecenia "Kopiuj adres linku". (Symbol ">>" pojawia się po najechaniu myszką na daną jednostkę redakcyjną)

a tak o nowej ustawie wypowiadał się na posiedzeniu Senatu RP Senator Sprawozdawca Tadeusz Kopeć:

"Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdania Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, nowe prawo zamówień publicznych jest odpowiedzią na głosy całego rynku zamówień publicznych. Rynek ten od wielu lat czeka na nowe prawo, które będzie przystawało do potrzeb dzisiejszej sytuacji gospodarczej i problemów związanych z wydawaniem publicznych pieniędzy. Nowe prawo zamówień publicznych tworzy zupełnie nowe ramy dla bardziej efektywnego wydawania publicznych pieniędzy, skupionego na udanej realizacji kontraktu pomiędzy przedsiębiorcą a stroną publiczną, nie zaś, jak do tej pory, na formalnej stronie postępowania.

Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W ich ramach towary, usługi, roboty budowlane zamawiane są w Polsce przez prawie 34 tysiące podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w prawie zamówień publicznych wynosiła w 2017 r. 163 miliardy zł, czyli 8,2% PKB, a w roku 2018 – 202 miliardy, co stanowiło 9,55% PKB.

Zamówienia publiczne wpływają na całą gospodarkę. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią ponad połowę przychodów, a dla co dziesiątego – 75% przychodów. Odpowiednio zarządzane zamówienia publiczne mogą więc istotnie przyczynić się do wzrostu przedsiębiorstw, a źle przeprowadzone postępowania, brak współpracy na linii zamawiający – wykonawca czy też restrykcyjne umowy mogą prowadzić nawet do upadku firm, czego niejednokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat doświadczaliśmy.

[...] Pani Marszałek, Wysoka Izbo, z ustaleń poczynionych na wczorajszym posiedzeniu senackich komisji wynika, że merytoryczna praca została wykonana również na tym etapie procesu legislacyjnego. Projektodawca na przestrzeni ostatnich 2 tygodni odbył robocze spotkania z Biurem Legislacyjnym Senatu. W trakcie tych spotkań omawiano najpierw kluczowe regulacje ustawy, a następnie uwagi sformułowane przez senackich legislatorów. Część uwag czy zapytań Biura Legislacyjnego udało się skutecznie wyjaśnić na tych spotkaniach oraz na wczorajszym posiedzeniu komisji. Dzięki tej wspólnej merytorycznej pracy w ustawie nie ma błędów uniemożliwiających jej przyjęcie i wejście w życie, co stwierdzili przedstawiciele Biura Legislacyjnego i obecni przedstawiciele rządu. Projektodawca zobowiązał się uwzględnić zasadne uwagi legislatorów, takie jak korelacja ustawy z wchodzącymi w późniejszym czasie aktami prawnymi, a także bardzo długie ‒ co podkreślam ‒ trwające 5 miesięcy vacatio legis tej ustawy. Z tego względu, Wysoka Izbo, komisje przyjęły ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę ‒ Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych bez poprawek. [...]"

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Marcin Kalmus

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych, moderator i ekspert SzuKIO.pl

Pasjonat zamówień publicznych, zajmujący się nimi od 2006 r. Reprezentuje głównie Zamawiających z sektora samorządowego (zarządzanie zielenią miejską / inwestycje infrastrukturalne), dla których przeprowadził już ponad 1700 postępowań przetargowych. Specjalizuje się w elektronicznych trybach udzielania zamówień oraz szeroko pojętej elektronizacji zamówień. Autor szeregu publikacji z tej tematyki. Prowadzi również blog poświęcony zamówieniom publicznym. Od 2016 r. współpracuje z serwisem SzuKIO.pl jako konsultant ds. zamówień publicznych, udzielając porad klientom serwisu, a także odpowiada za jego rozwój merytoryczny. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: marcin.kalmus @ szukio.pl lub m.kalmus @ e-zam.pl lub 514-126-966

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

W celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wprowadzono nowe podstawy wykluczenia wobec osób i podmiotów wpisanych na listę prowadzoną przez ministra spraw wewnętrznych.

Nowe podstawy wykluczenia. 2022-04-21 » Ilona Zalewska

Zamówienie publiczne związane z pomocą obywatelom Ukrainy. 2022-03-14 » Ilona Zalewska

Sprawozdanie z udzielonych zamówień 2022-02-17 » Ilona Zalewska

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje rozszerzona obligatoryjna podstawa wykluczenia. 2022-01-13 » Ilona Zalewska

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne. 2022-01-05 » Ilona Zalewska

Polecane

Raport ze SpotKIO - 14.06.2019 Warszawa 2019-07-22 » Marcin Kalmus