Nowe PZP uchwalone !

2019-09-26 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Senat przyjął Nowe PZP bez poprawek. Zobacz tekst nowej ustawy na www.prawo.szukio.pl

Nowe PZP uchwalone!

W dniu 26.09.2019 Senat RP przyjął bez poprawek ustawę z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Obydwa akty zostały skierowane do dalszych prac legislacyjnych, które zakończą się ich podpisaniem przez Prezydenta RP. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że treść obu aktów już zmianie nie ulegnie.

Ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie 01.01.2021 r.

Zobacz na www.prawo.szukio.pl aktualny tekst nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Przypominamy, że nie jest to kolejna nowelizacja, ale zupełnie nowa regulacja. Ustawa ta liczy sobie 623 artykuły.

Zobacz na www.prawo.szukio.pl tekst ustawy w wygodnej formie, dzięki hierarchicznemu widokowi. Możesz również w łatwy sposób linkować do poszczególnych artykułów np. w dyskusji na FB / forach. - Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki na symbolu ">>" i użyć polecenia "Kopiuj adres linku". (Symbol ">>" pojawia się po najechaniu myszką na daną jednostkę redakcyjną)

a tak o nowej ustawie wypowiadał się na posiedzeniu Senatu RP Senator Sprawozdawca Tadeusz Kopeć:

"Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdania Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz w sprawie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, nowe prawo zamówień publicznych jest odpowiedzią na głosy całego rynku zamówień publicznych. Rynek ten od wielu lat czeka na nowe prawo, które będzie przystawało do potrzeb dzisiejszej sytuacji gospodarczej i problemów związanych z wydawaniem publicznych pieniędzy. Nowe prawo zamówień publicznych tworzy zupełnie nowe ramy dla bardziej efektywnego wydawania publicznych pieniędzy, skupionego na udanej realizacji kontraktu pomiędzy przedsiębiorcą a stroną publiczną, nie zaś, jak do tej pory, na formalnej stronie postępowania.

Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W ich ramach towary, usługi, roboty budowlane zamawiane są w Polsce przez prawie 34 tysiące podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w procedurach przewidzianych w prawie zamówień publicznych wynosiła w 2017 r. 163 miliardy zł, czyli 8,2% PKB, a w roku 2018 – 202 miliardy, co stanowiło 9,55% PKB.

Zamówienia publiczne wpływają na całą gospodarkę. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią ponad połowę przychodów, a dla co dziesiątego – 75% przychodów. Odpowiednio zarządzane zamówienia publiczne mogą więc istotnie przyczynić się do wzrostu przedsiębiorstw, a źle przeprowadzone postępowania, brak współpracy na linii zamawiający – wykonawca czy też restrykcyjne umowy mogą prowadzić nawet do upadku firm, czego niejednokrotnie w ciągu ostatnich kilku lat doświadczaliśmy.

[...] Pani Marszałek, Wysoka Izbo, z ustaleń poczynionych na wczorajszym posiedzeniu senackich komisji wynika, że merytoryczna praca została wykonana również na tym etapie procesu legislacyjnego. Projektodawca na przestrzeni ostatnich 2 tygodni odbył robocze spotkania z Biurem Legislacyjnym Senatu. W trakcie tych spotkań omawiano najpierw kluczowe regulacje ustawy, a następnie uwagi sformułowane przez senackich legislatorów. Część uwag czy zapytań Biura Legislacyjnego udało się skutecznie wyjaśnić na tych spotkaniach oraz na wczorajszym posiedzeniu komisji. Dzięki tej wspólnej merytorycznej pracy w ustawie nie ma błędów uniemożliwiających jej przyjęcie i wejście w życie, co stwierdzili przedstawiciele Biura Legislacyjnego i obecni przedstawiciele rządu. Projektodawca zobowiązał się uwzględnić zasadne uwagi legislatorów, takie jak korelacja ustawy z wchodzącymi w późniejszym czasie aktami prawnymi, a także bardzo długie ‒ co podkreślam ‒ trwające 5 miesięcy vacatio legis tej ustawy. Z tego względu, Wysoka Izbo, komisje przyjęły ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę ‒ Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych bez poprawek. [...]"

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-04-25 - Warszawa - (czwartek)
2019-05-16 - Warszawa - (czwartek)
2019-06-13 - Warszawa - (czwartek)
2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Opis posta zawierający 160 znaków

Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP 2019-12-15 » Agnieszka Szajkowska

Nowe PZP - Polityka zakupowa państwa 2019-12-12 » Agnieszka Szajkowska

Raport ze SpotKIO – 14.11.2019 r – Warszawa 2019-11-27 » Marcin Kalmus

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych! 2019-10-07 » Ilona Zalewska

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych. 2019-10-02 » Ilona Zalewska

Polecane

Skan oferty opatrzony kwalifikowanymi podpisami jednak może być dopuszczalny 2019-02-08 » Marcin Kalmus