Blog Marcin Kalmus

Nowe Pzp - projekt Rozporządzenia w sprawie planu postępowań

2020-07-26 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Standaryzacja informacji o planowanych postępowaniach

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono kolejny projekt aktu wykonawczego do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 poz. 288 - dalej jako "nowe Pzp"), tym razem udostępniono "Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Podstawą prawną wydania aktu jest art. 23 ust. 6 nowego Pzp.

 

W obecnym stanie prawnym, choć Zamawiający również mieli obowiązek publikować informację o planowanych postępowaniach [szerzej o tym pisałem we wpisie "Plan postępowań o udzielenie zamówień - art. 13a Pzp"] ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie wzoru takich informacji. Zamawiający wykorzystywali własne wzory planów. Choć zazwyczaj minimalna zawartość informacyjna była zachowana, to różny układ i forma podawanych informacji utrudniała wykonawcom szybką ich analizę. W tym kontekście powyższe rozporządzenie należy ocenić bardzo pozytywnie. Niewątpliwie standaryzacja układu i zakresu informacji, połączona z wprowadzeniem obowiązku aktualizacji planu (art. 23 ust. 4 nowego Pzp), zdecydowanie wpłynie na większe niż dotychczas wykorzystanie przez wykonawców informacji o planowanych postępowaniach. 

Zamawiający będą zobowiązani  sporządzić dwa Plany postępowań (każdy z rozbiciem na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi). Pierwszy z Planów dotyczył będzie postępowań, których wartość jest równa lub przekracza "progi unijne", natomiast drugi dla postępowań nieprzekraczających tej wartości. 

 

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Marcin Kalmus

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych, moderator i ekspert SzuKIO.pl

Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: marcin.kalmus @ szukio.pl lub 793 991 891

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych

Nowe PZP jeszcze nie weszło w życie, a już będzie nowelizowane! 2020-07-27 » Marcin Kalmus

Wzory ogłoszeń do nowego PZP dla zamówień poniżej progów unijnych 2020-07-24 » Marcin Kalmus

Dopuszczalne formaty plików przy komunikacji elektronicznej w Pzp 2020-08-17 » Marcin Kalmus

Tarcza 4.0 - Koniec publikacji ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i inne zmiany 2020-06-25 » Marcin Kalmus

Czy środki na rachunku VAT potwierdzają zdolność finansową wykonawcy? 2020-06-24 » Marcin Kalmus

Polecane

Już jest Rozporządzanie w sprawie środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 2017-07-07 » Marcin Kalmus