Blog Marcin Kalmus

Kolejne SpotKIO "Nowe regulacje PZP" w Ministerstwie Rozwoju

2017-08-22 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Włącz się już dziś w prace nad nowelizacją Pzp!

kolejne-spotkio-nowe-regulacje-pzp-w-ministerstwie-rozwoju

Konieczność kompleksowej zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych od 2004 r. nowelizowana była już prawie 60 razy, co negatywnie wpłynęło na jej czytelność i przejrzystość. W obecnym kształcie odzwierciedla różne koncepcje i pomysły na polski system zamówień publicznych, jakie powstawały przez lata jej funkcjonowania.
W 2016 r. z uwagi na konieczność wdrożenia przepisów Dyrektyw dokonano kolejnej poważnej zmiany, jednak nie była to zmiana kompleksowa. Wprowadzono szereg pojęć występujących w tekstach unijnych Dyrektyw, które wprost nie znajdują swojego odpowiednika w prawie krajowym, co rodzi dodatkowe problemy interpretacyjne. Przekłada się to często na niejednolitą linię orzeczniczą – problem ten został podniesiony w jednym z najnowszych Postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2017-07-13, C-35/17, w którym możemy przeczytać miedzy innymi, że:

"24 Jak podkreśla sąd odsyłający, mimo występujących od wielu lat sporów dotyczących Prawa zamówień publicznych, a w szczególności kwestii upływu terminu związania ofertą, polskie orzecznictwo wypracowało dwie równoległe linie rozumowania, co spowodowało brak pewności prawnej zarówno dla wykonawców, jak i instytucji zamawiających.
25 W tym względzie Trybunał orzekł już, że zasadę równego traktowania i obowiązek przejrzystości należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie wykluczeniu wykonawcy z przetargu publicznego wskutek niedopełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej lub obowiązującej krajowej ustawy, lecz z wykładni tej ustawy i tej dokumentacji, a także z uzupełniania przez krajowe organy administracji lub sądownictwa administracyjnego występujących w tej dokumentacji luk (zob. podobnie wyrok z dnia 2 czerwca 2016 r., Pizzo, C-27/15, EU:C:2016:404, pkt 51). "

Współpraca SzuKIO.pl z Ministerstwem Rozwoju

W efekcie dostrzeżonej przez Ministerstwo Rozwoju potrzeby wydania nowej, spójnej regulacji rozpoczęły się intensywne prace nad kompleksową nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miło nam poinformować, że głos praktyków zamówień publicznych podnoszony podczas organizowanych przez nas SpotKIO znalazł uznanie i 3 lipca na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju odbyło się pierwsze spotkanie w formule SpotKIO. Relacje ze spotkania przedstawił Maciek Tomaka we wpisie ”Relacja ze SpotKIO na temat nowych regulacji PZP w Ministerstwie Rozwoju”

Tematyka spotkania dotyczyła problemów powstających przy stosowaniu obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych. Dyskutowaliśmy również o propozycjach i kierunkach projektowanych zmian systemowych.

SpotKIO to spotkania praktyków rynku zamówień publicznych, odbywające się regularnie w Warszawie i innych miastach. Innowacją spotkania jest nowatorska formuła, w której moderatorzy w debatę angażują wszystkich obecnych uczestników, a są nimi zarówno wykonawcy, zamawiający, doradcy jak i kontrolerzy.

MR i UZP: Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

W informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych "MR i UZP: Będzie nowe Prawo zamówień publicznych" możemy przeczytac miedzy innymi:

"MR i UZP pracują nad nowym Prawem zamówień publicznych. Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 r. powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym.

Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nowe Prawo zamówień publicznych jest elementem szerszej koncepcji, zgodnie z którą państwo jest nie tylko inwestorem, ale też inwestorem inteligentnym - podkreślił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Nowa ustawa regulująca rynek zamówień publicznych jest elementem programu Polskie Inwestycje Publiczne. Program ma sprawić, że państwo będzie inwestować rozsądnie, w innowacyjne rozwiązania, nadawać impulsy tam, gdzie jest to potrzebne i planować z wyprzedzeniem."

Masz pomysł na nowe Pzp? Chcesz mieć wpływ na jego kształt – Dyskutuj o nim z nami!

Kolejne SpotKIO "Nowe regulacje PZP" w Ministerstwie Rozwoju odbędzie się 4 września 2017r. o godzinie 13.

Jeśli chcesz podzielić się swoimi pomysłami czy propozycjami rozwiązań dotyczących usprawnienia systemu zamówień publicznych, zgłoś je nam przez DEDYKOWANY FORMULARZ. Wszystkie tematy zostaną przekazanie przedstawicielom Ministerstwa.

Wskaż:

  • przepis, który jest niejasny lub budzi wątpliwości interpretacyjne (wraz z krótkim opisem problemu)
  • propozycję zmiany lub
  • kierunek zmian systemowych

Autorzy najciekawszych zgłoszeń (przesłanych do 27 sierpnia) zostaną zaproszeni na SpotKIO w Ministerstwie Rozwoju.

Nie czekaj, zgłoś się już dziś!

Do udziału w naszych spotkaniach szczególnie namawiam przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw w celu przedstawienia poglądów i wspólnego odnalezienia rozwiązań dla tego najważniejszego segmentu rynku zamówień publicznych.

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Marcin Kalmus

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych, moderator i ekspert SzuKIO.pl

Pasjonat zamówień publicznych, zajmujący się nimi od 2006 r. Reprezentuje głównie Zamawiających z sektora samorządowego (zarządzanie zielenią miejską / inwestycje infrastrukturalne), dla których przeprowadził już ponad 1700 postępowań przetargowych. Specjalizuje się w elektronicznych trybach udzielania zamówień oraz szeroko pojętej elektronizacji zamówień. Autor szeregu publikacji z tej tematyki. Prowadzi również blog poświęcony zamówieniom publicznym. Od 2016 r. współpracuje z serwisem SzuKIO.pl jako konsultant ds. zamówień publicznych, udzielając porad klientom serwisu, a także odpowiada za jego rozwój merytoryczny. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Kontakt: marcin.kalmus @ szukio.pl lub m.kalmus @ e-zam.pl lub 514-126-966

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Przepis art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 kładzie nacisk na pojęcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie na reżim przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie których umowa taka została zawarta.

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych. 2021-03-25 » Ilona Zalewska

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników. 2021-03-17 » Ilona Zalewska

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2021-02-26 » Ilona Zalewska

Wadium - błędy w okresie przejściowym 2021-02-09 » Marcin Kalmus

Roczne sprawozdanie a zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-01-28 » Ilona Zalewska

Polecane

Jednak można podpierać się potencjałem podmiotu trzeciego, jeśli nie został wskazany w ofercie? 2017-11-06 » Marcin Kalmus