Czy zamawiający może badać i oceniać wykonawcę w zakresie, który był już przedmiotem ostatecznego rozstrzygnięcia KIO

2019-06-18 – Marcin Kalmus komentarze (0)

Powaga rzeczy osądzonej - zasada res iudicata

wyrok-kio-kio-381-19-res-iudicata-marcin-kalmus-komentarz-eksperta Czy Zamawiający może wykluczyć wykonawcę po 8 miesiącach od wyboru najkorzystniejszej oferty i to wtedy kiedy wybór ten był wykonaniem wyroku KIO? Może, jeżeli powziął informacje o nowych okolicznościach stanowiących podstawę wykluczenia wykonawcy - w omawianym przypadku było to przekazanie nieprawdziwych informacji (art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp).

Sprawa dotyczy postępowania na dostawę rowerów miejskich. W telegraficznym skrócie stan faktyczny wyglądał następująco - Wykonawca został wykluczony za niewykazanie warunku udziału w postępowaniu, jednakże od tej czynności skutecznie się odwołał. Zamawiający wykonując wyrok KIO, wybrał ostatecznie jego ofertę. Jednakże powziął potem uzasadnione wątpliwości, czy oświadczenie potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, a dotyczące liczby obsługiwanych rowerów miejskich było prawdziwe.

Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym (które skutkowało również złożeniem do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa), Zmawiający ponownie wykluczył wykonawcę, uznając iż celowo przedstawiał nieprawdziwe informacje co do liczby obsługiwanych rowerów miejskich, aby wykazać spełnianie warunku i uzyskać dzięki temu zamówienie.

Wykonawca odwołał się od tej decyzji, argumentując między innymi, że Zamawiający nie ma prawa ponownie badać spełniania przez niego warunku udziału w postępowaniu, gdyż było to już przedmiotem ostatecznego rozstrzygnięcia Izby. Podnosił również, że działanie takie stanowi „obejście” przewidzianego prawem środka zaskarżenia wyroku KIO, czym narusza dyspozycję art. 198a ust. 1 ustawy Pzp.

W toku rozprawy Krajowa Izba Odwoławcza uznała za udowodnione celowe przekazywanie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji i potwierdziła, że wykluczenie w oparciu o przesłankę, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp było prawidłowe.

Niezmiernie ciekawa jest jednak argumentacja w zakresie zarzutu naruszenia przez zamawiającego zasady powagi rzeczy osądzonej (res iudicata), a polegającego na ponownym badaniu wykonawcy w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu, pomimo że KIO zajęła już w trakcie postępowania w tej sprawie stanowisko. Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z dnia 2019-03-21, KIO 381/19 stwierdziła między innymi, iż:

"W ocenie składu orzekającego rozpoznającego niniejsze odwołanie, zamawiający nie może ignorować nowych okoliczności faktycznych, o jakich dowiedział się po wykonaniu wcześniejszego wyroku Izby. Zamawiający powinien w takiej sytuacji powtórzyć czynność badania i oceny ofert i dokonać czynności wykluczenia / odrzucenia / wyboru oferty z uwzględnieniem nowych okoliczności faktycznych, jakie pojawiły się w postępowaniu i jakie nie były znane ani jemu, ani Izbie, w czasie trwania postępowania odwoławczego. Na nowe czynności dokonane przez zamawiającego, wykonawcom przysługuje odwołanie."

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Sprawdź nowe SzuKIO! Teraz bezpłatny test przez 14 dni dla każdego

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-28 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Marcin Kalmus

Konsultant ds. zamówień publicznych. Praktyk, posiadający od 2006 r. doświadczenie w udzielaniu zamówień klasycznych oraz sektorowych, specjalizujący się w elektronicznych trybach udzielania zamówień. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Sprawdź nowe SzuKIO! Bezpłatnie przez 14 dni

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Nowości na blogu:

Tylko u nas dostępny jest już tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych! 2019-10-07 » Ilona Zalewska

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych. 2019-10-02 » Ilona Zalewska

Nowe PZP uchwalone ! 2019-09-26 » Marcin Kalmus

Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia VAT / Wiążące Informacje Stawkowe 2019-09-24 » Ilona Zalewska

Wpływ orzecznictwa na stosowanie ustawy Pzp 2019-09-17 » Joanna Marczewska

Polecane

Zakres uzupełnianych dokumentów w świetle wyroku TSUE C-387/14 2017-08-17 » Marcin Kalmus