Blog Maciej Tomaka

Relacja ze SpotKIO na temat nowych regulacji PZP w Ministerstwie Rozwoju

2017-07-25 – Maciej Tomaka komentarze (1)

Spotkanie uczestników Spotkio z reprezentantami Ministerstwa Rozwoju na temat problematycznych regulacji ustawy PZP

08-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017

Dnia 3 lipca 2017r. w godzinach 13:00-17:00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbyło się spotkanie na temat praktycznych problemów i możliwych usprawnień ustawy Prawo Zamówień Publicznych zorganizowane przy współpracy serwisu SzuKIO.pl i Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju.

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu wzięło udział 26 uczestników cyklicznych spotkań SpotKIO i przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju.

Ze strony Ministerstwa Rozwoju udział wzięli m.in przedstawiciele Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych:

 • Pani Joanna Sauter-Kunach, Dyrektor,
 • Pani Maja Janicka, Główny Specjalista ds. legislacji,
 • Pani Nina Szczęch, specjalista,
 • Pan Przemysław Grosfeld, specjalista

Spotkanie prowadziły:

Martyna Lubieniecka - moderator SpotKIO

Małgorzata Sobolewska - moderator SpotKIO

Formuła spotkania

Spotkanie odbyło się w formule SpotKIO. Koncentrowano się na identyfikacji, dokładnym opisaniu i zaproponowaniu możliwych usprawnień kontrowersyjnych lub sprawiających problemy przepisów.

Podczas spotkania prezentowano zagadnienia zgłoszone przez uczestników przed spotkaniem. Każde z nich prezentował autor i prowadzona była debata na temat spojrzenia na problem przez różne strony rynku z omówieniem opinii prezentowanych przez organy kontrolne, KIO i sądy. Wykonawcy i zamawiający prezentowali swój punkt widzenia i spojrzenie na przepisy zarówno w aspekcie problemu jak i możliwych rozwiązań.

Zakres dyskusji

Zagadnienia omawiane podczas spotkania:

TRYBY POSTĘPOWAŃ

 • Obowiązek publikacji SIWZ od dnia wszczęcia postępowania w postępowaniach wieloetapowych w szczególności w dialogu konkurencyjnym
 • Doprecyzowanie zasad prowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej

PRZYGOTOWANIE / PROWADZENIE POSTĘPOWANIA

 • Doprecyzowanie okoliczności skutkujących obowiązkiem podziału zamówienia na części
 • Wyjaśnienia treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

BADANIE I OCENA OFERT

 • Uzupełnianie dokumentów i ich aktualność
 • Przesłanki unieważnienia postępowania wieloetapowego lub prowadzonego w trybie z wolnej ręki
 • Doprecyzowanie fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Zniesienie obowiązku automatycznego wzywania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny
 • Zniesienie automatyzmu stosowania innych niż cena kryteriów oceny oferty
 • Środki ochrony prawnej w postępowaniach poniżej progów unijnych w tym również dotyczących usług społecznych

Podczas 4-godzinnego spotkania udało nam się omówić jedynie część aspektów, które sprawiają trudności i wymagają poprawy. Na kolejnych spotkaniach zostaną omówione kolejne zagadnienia zgodnie ze zgłoszeniami uczestników i ministerstwa.

Kolejne spotkanie

Kolejnie spotkanie w Ministerstwie Rozwoju planowane jest pomiędzy 4 a 8 września. Ze względu na znajomość formuły w spotkaniu brali będą udział uczestnicy cyklicznych SpotKIO, które odbywają się regularnie m.in. w Warszawie w każdy ostatni poniedziałek lub czwartek miesiąca.

Do udziału w naszych spotkaniach szczególnie namawiamy przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw w celu przedstawienia poglądów i wspólnego odnalezienia rozwiązań dla tego najważniejszego segmentu.

01-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017 03-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017 04-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017 06-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017 07-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017

10-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017 11-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017

12-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017 13-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017 15-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017 16-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017 17-spotkio-ministerstwo-rozwoju-03-07-2017

Dyskusja:

Maciej Tomaka 2017.08.04 11:46

Kolejne spotkanie w Ministerstwie Rozwoju zostało ustalone na 4.09 o godzinie 13:00.

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Maciej Tomaka

Maciej Tomaka

Twórca i dyrektor zarządzający SzuKIO.pl

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Przepis art. 15r ust. 1 ustawy o COVID-19 kładzie nacisk na pojęcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, a nie na reżim przepisów o zamówieniach publicznych, na podstawie których umowa taka została zawarta.

Ustawa o COVID-19, a umowy o zamówienie publiczne zawierane przed wejściem w życie obecnego Prawa zamówień publicznych. 2021-03-25 » Ilona Zalewska

O stanowisku Prezesa UODO ws. przekazywania zamawiającemu danych osobowych o stanie zdrowia pracowników. 2021-03-17 » Ilona Zalewska

Jednolity tekst ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2021-02-26 » Ilona Zalewska

Wadium - błędy w okresie przejściowym 2021-02-09 » Marcin Kalmus

Roczne sprawozdanie a zamówienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2021-01-28 » Ilona Zalewska

Polecane

Już można posługiwać się wydrukiem elektronicznego zaświadczenia z ZUS w zamówieniach publicznych 2017-07-10 » Marcin Kalmus