Blog » Iwona Holka - zamówienia publiczne, zmiany w prawie, nowinki w SzuKIO

Skan oferty podpisany podpisem kwalifikowanym może być uznany za ważny (KIO 119/19)

2019-03-07 - Iwona Holka, Prawnik, doradca, eskpert ApexNet

Stanowisko Izby nie jest już tak rygorystyczne i dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci skanu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.