Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

2019-10-07 – Ilona Zalewska komentarze (1)

Tylko u nas dostępny jest już tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

Tekst ujednolicony

W poprzednim wpisie na blogu wspominałam, że tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowany w Dzienniku Urzędowym pod poz.1843 nie obejmuje wszystkich zmian wprowadzonych do przedmiotowej ustawy do dnia opublikowania t.j.

Specjalnie dla Państwa Marcin Kalmus przygotował tekst ujednolicony opracowany na podstawie Załącznika do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. (DZ.U. z 2019 r., poz. 1843) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  • ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

  • ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53),

  • ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730),

  • ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655),

  • ustawą dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. poz. 1649).

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Tekst ujednolicony ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Dyskusja:

(anonim) 2019.10.08 13:58

Dzień dobry,
czy mógłbym prosić o wskazanie zmian, których nie uwzględnia tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowany w Dzienniku Urzędowym pod poz.1843 ?

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-04-25 - Warszawa - (czwartek)
2019-05-16 - Warszawa - (czwartek)
2019-06-13 - Warszawa - (czwartek)
2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Ilona Zalewska

Starszy Inspektor w Administracja samorządowa

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Opis posta zawierający 160 znaków

Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP 2019-12-15 » Agnieszka Szajkowska

Nowe PZP - Polityka zakupowa państwa 2019-12-12 » Agnieszka Szajkowska

Raport ze SpotKIO – 14.11.2019 r – Warszawa 2019-11-27 » Marcin Kalmus

Tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych. 2019-10-02 » Ilona Zalewska

Nowe PZP uchwalone ! 2019-09-26 » Marcin Kalmus

Polecane

Ofensywa UOKiK w walce ze zmowami przetargowymi 2017-08-09 » Marcin Kalmus