Tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

2019-10-07 – Ilona Zalewska komentarze (1)

Tylko u nas dostępny jest już tekst ujednolicony ustawy Prawo zamówień publicznych!

Tekst ujednolicony

W poprzednim wpisie na blogu wspominałam, że tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowany w Dzienniku Urzędowym pod poz.1843 nie obejmuje wszystkich zmian wprowadzonych do przedmiotowej ustawy do dnia opublikowania t.j.

Specjalnie dla Państwa Marcin Kalmus przygotował tekst ujednolicony opracowany na podstawie Załącznika do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. (DZ.U. z 2019 r., poz. 1843) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

  • ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

  • ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53),

  • ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730),

  • ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655),

  • ustawą dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. poz. 1649).

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Tekst ujednolicony ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Dyskusja:

(anonim) 2019.10.08 13:58

Dzień dobry,
czy mógłbym prosić o wskazanie zmian, których nie uwzględnia tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych opublikowany w Dzienniku Urzędowym pod poz.1843 ?

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Zmiany jakich dokonano w projekcie ustawy, przekazując go do Sejmu

Tarcza antykryzysowa - aktualizacja projektu 2020-03-27 » Martyna Lubieniecka

Komentarz do "tarczy antykryzysowej" na podstawie projektu 2020-03-26 » Martyna Lubieniecka

Raport z pierwszego SpotKIO online 2020-03-20 » Marcin Kalmus

Elektroniczne zaświadczenie o niekaralności w zamówieniach publicznych 2020-01-17 » Marcin Kalmus

Planowanie zamówień publicznych wg nowej ustawy PZP 2019-12-15 » Agnieszka Szajkowska

Polecane

Oświadczenie o grupie kapitałowej w licytacji elektronicznej 2017-02-15 » Marcin Kalmus