Blog Ilona Zalewska

Nowy kurs złotego w stosunku do euro i nowe progi unijne.

2023-12-12 – Ilona Zalewska komentarze (0)

Od 1 stycznia 2024 r. - 1 euro = 4,6371 zł

W dniu 6 grudnia 2023 r. w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” zostało ogłoszone pod poz. 1344 Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Ww. obwieszczenie Prezesa UZP zostało ogłoszone na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720).

Od 1 stycznia 2024 r. średni kurs złotego w stosunku do euro będzie wynosił 4,6371.

To niewątpliwie najwyższy kurs od lat.

Nieznacznej zmianie ulegną tzw. "progi unijne":
    stare 5 382 000 EURO — nowe 5 538 000 EURO;
    stare 140 000 EURO — nowe 143 000 EURO;
    stare 215 000 EURO — nowe 221 000 EURO;
    stare 431 000 EURO — nowe 443 000 EURO.

Zmiana progów unijnych wynika z Rozporządzeń Komisji Europejskiej:
Rozporządzenie delegowane  Komisji (UE) 2023/2495 z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz. Urz. UE L 2023/2495 z 16.11.2023);
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2496 z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz konkursów (Dz. Urz. UE L 2023/2496 z 16.11.2023);
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2510 z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane (Dz. Urz. UE L 2023/2510 z 16.11.2023);

Równowartości w złotych kwot wyrażonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych:
80 000 euro - 370 968 zł;
143 000 euro - 663 105 zł;
221 000 euro - 1 024 799 zł;
443 000 euro - 2 054 235 zł;
750 000 euro - 3 477 825 zł;
1 000 000 euro - 4 637 100 zł;
5 538 000 euro - 25 680 260 zł;
10 000 000 euro - 46 371 000 zł;
20 000 000 euro - 92 742 000 zł.

Nowe progi unijne i ich równowartości w złotych oraz nowy średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 r.

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS Ilona Zalewska świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Zmiana rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Zmiana rozporządzenia ws. "dokumentów" 2023-09-20 » Ilona Zalewska

Oferta pracy w SzuKIO orzecznictwo 2022-11-10 » Maciej Tomaka

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2022-10-26 » Ilona Zalewska

Planowane zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. 2022-10-03 » Ilona Zalewska

Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 2022-09-06 » Ilona Zalewska

Polecane

Projekt nowej ustawy PZP już jest na RCL 2019-01-24 » Maciej Tomaka