Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (UZP)

2019-09-09 – Ilona Zalewska komentarze (0)

Zmiana umowy przed i po nowelizacji Pzp z 22 czerwca 2016 r.

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego UZP

Nowa opinia prawna UZP Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych opublikowana została opinia dotycząca dopuszczalności zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Opinia dotyczy dwóch podstawowych zagadnień:

Dopuszczalności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonywanej na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 ustawy Pzp Dopuszczalności zmiany umowy zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia koncentruje się na dopuszczalności waloryzacji umów o udzielenie zamówienia publicznego zawartych w obowiązującym stanie prawnym, jak i przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (SzuKIO)

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (UZP)

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Sprawdź nowe SzuKIO! Teraz bezpłatny test przez 14 dni dla każdego

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-28 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Ilona Zalewska

Starszy Inspektor w Administracja samorządowa

Sprawdź nowe SzuKIO! Bezpłatnie przez 14 dni

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Nowości na blogu:

Ankieta diagnostyczna na potrzeby rozprawy doktorskiej

Wpływ orzecznictwa na stosowanie ustawy Pzp 2019-09-17 » Joanna Marczewska

5 najpopularniejszych wyroków w na przełomie sierpnia i września 2019 r. 2019-09-11 » Maciej Tomaka

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2019-09-10 » Ilona Zalewska

Dodatek stażowy nie będzie się wliczał się do płacy minimalnej. 2019-09-04 » Ilona Zalewska

To oficjalne: Elektronizacja przesunięta do 1 stycznia 2021 r. 2019-09-03 » Ilona Zalewska

Polecane

[WAŻNE] od dnia 1 czerwca logowanie z wielu urządzeń jednocześnie nie będzie możliwe 2017-05-25 » Maciej Tomaka