Blog Ilona Zalewska

Dodatek stażowy nie będzie się wliczał się do płacy minimalnej.

2019-09-04 – Ilona Zalewska komentarze (0)

Wykonawcy będą musieli wypłacić wyższe wynagrodzenie minimalne w przypadku osób, którym przyznali dodatek stażowy.

Dodatek stażowy nie będzie wliczał się do płacy minimalnej.

Dodatek stażowy nie będzie wliczał się do płacy minimalnej.

Wykonawcy będą musieli wypłacić wyższe wynagrodzenie minimalne w przypadku osób, którym przyznali dodatek stażowy.

Uwadze polecam ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Poz. 1564).

Pamiętać należy o tym, że dodatek stażowy jest obowiązkowo wypłacany jedynie pracownikom jednostek budżetowych. W przypadku pozostałych pracodawców/wykonawców jest to świadczenie nieobowiązkowe. Pracodawca sam może określić przepisy płacowe zgodnie, z którymi przyznaje dodatek stażowy. Informacja taka powinna być zawarta w wewnętrznym regulaminie wynagradzania bądź w umowie o pracę.

Dotychczas dodatek stażowy stanowił część wynagrodzenia, które jak wiemy, nie mogło być niższe niż obowiązujące w danym roku minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy będzie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tym samym wykonawcy, wypłacający pracownikom minimalne wynagrodzenie, którzy w wewnętrznych regulaminach wynagradzania bądź w treści umowy o pracę przewidzieli dodatek stażowy, będą zmuszeni wypłacić wyższe wynagrodzenie (wyrównanie pensji zasadniczej).

Dlatego też od 1 września do 31 grudnia 2019 r. wykonawcy umów, zawartych z zastosowaniem ustawy PZP przed 1 września br., realizowanych w roku 2020 będą mogli wnioskować do zamawiających o podjęcie negocjacji i zawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany należnego wynagrodzenia, czyli sumę wzrostu – od 1 stycznia 2020 r. – kosztów wynikających z podwyższenia dotychczasowej pensji pracowników realizujących zamówienie (o wysokość dodatku za staż pracy). Zamawiający może żądać udokumentowania tych danych.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Ilona Zalewska

Konsultant ds. zamówień publicznych, praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ukończyła prawnicze studia wyższe, Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej oraz Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach prowadzonej Kancelarii zamówień publicznych CONTRAHENDIS Ilona Zalewska świadczy usługi z zakresu doradztwa przy udzielaniu zamówień publicznych, także w projektach współfinansowanych ze środków UE. Jest aktywnym członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz autorką publikacji w prasie branżowej.

Nie znasz SzuKIO?

Przetestuj działanie SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Sprawdź DEMO.

Nowości na blogu:

Oferta pracy dla początkujących w zamówieniach publicznych i nie tylko.

Oferta pracy w SzuKIO orzecznictwo 2022-11-10 » Maciej Tomaka

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2022-10-26 » Ilona Zalewska

Planowane zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. 2022-10-03 » Ilona Zalewska

Potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 2022-09-06 » Ilona Zalewska

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych - AKTUALIZACJA 2022-06-20 » Ilona Zalewska

Polecane

Odwołania w postępowaniach na usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej 750 000 euro 2017-10-10 » Marcin Kalmus