Dodatek stażowy nie będzie się wliczał się do płacy minimalnej.

2019-09-04 – Ilona Zalewska komentarze (0)

Wykonawcy będą musieli wypłacić wyższe wynagrodzenie minimalne w przypadku osób, którym przyznali dodatek stażowy.

Dodatek stażowy nie będzie wliczał się do płacy minimalnej.

Dodatek stażowy nie będzie wliczał się do płacy minimalnej.

Wykonawcy będą musieli wypłacić wyższe wynagrodzenie minimalne w przypadku osób, którym przyznali dodatek stażowy.

Uwadze polecam ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Poz. 1564).

Pamiętać należy o tym, że dodatek stażowy jest obowiązkowo wypłacany jedynie pracownikom jednostek budżetowych. W przypadku pozostałych pracodawców/wykonawców jest to świadczenie nieobowiązkowe. Pracodawca sam może określić przepisy płacowe zgodnie, z którymi przyznaje dodatek stażowy. Informacja taka powinna być zawarta w wewnętrznym regulaminie wynagradzania bądź w umowie o pracę.

Dotychczas dodatek stażowy stanowił część wynagrodzenia, które jak wiemy, nie mogło być niższe niż obowiązujące w danym roku minimalne wynagrodzenie za pracę.

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek stażowy będzie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tym samym wykonawcy, wypłacający pracownikom minimalne wynagrodzenie, którzy w wewnętrznych regulaminach wynagradzania bądź w treści umowy o pracę przewidzieli dodatek stażowy, będą zmuszeni wypłacić wyższe wynagrodzenie (wyrównanie pensji zasadniczej).

Dlatego też od 1 września do 31 grudnia 2019 r. wykonawcy umów, zawartych z zastosowaniem ustawy PZP przed 1 września br., realizowanych w roku 2020 będą mogli wnioskować do zamawiających o podjęcie negocjacji i zawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Wykonawca powinien przedstawić zamawiającemu sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany należnego wynagrodzenia, czyli sumę wzrostu – od 1 stycznia 2020 r. – kosztów wynikających z podwyższenia dotychczasowej pensji pracowników realizujących zamówienie (o wysokość dodatku za staż pracy). Zamawiający może żądać udokumentowania tych danych.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Dyskusja:

Ten wpis nie ma jeszcze komentarza. Masz coś do dodania, pytanie albo chcesz po prostu wyrazić swoją opinię? Śmiało :)

Anonim. Zaloguj się aby się podpisać.

Sprawdź nowe SzuKIO! Teraz bezpłatny test przez 14 dni dla każdego

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Przyjdź na spotkanie praktyków zamówień publicznych SpotKIO

Najbliższe spotkania

2019-10-24 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-14 - Warszawa - (czwartek)
2019-11-28 - Warszawa - (czwartek)
2019-12-12 - Warszawa - (czwartek)

Zapisy na SpotKIO

Ilona Zalewska

Starszy Inspektor w Administracja samorządowa

Sprawdź nowe SzuKIO! Bezpłatnie przez 14 dni

Przetestuj działanie nowego SzuKIO.

Jeżeli korzystasz z wersji bezpłatnej lub nie masz jeszcze konta:

Włącz teraz Bezpłatny test przez 14 dni.

Nowości na blogu:

Ankieta diagnostyczna na potrzeby rozprawy doktorskiej

Wpływ orzecznictwa na stosowanie ustawy Pzp 2019-09-17 » Joanna Marczewska

5 najpopularniejszych wyroków w na przełomie sierpnia i września 2019 r. 2019-09-11 » Maciej Tomaka

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2019-09-10 » Ilona Zalewska

Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego (UZP) 2019-09-09 » Ilona Zalewska

To oficjalne: Elektronizacja przesunięta do 1 stycznia 2021 r. 2019-09-03 » Ilona Zalewska

Polecane

Elektroniczne faktury w zamówieniach publicznych – elektronizacja zamówień to nie tylko etap postępowania 2018-06-20 » Marcin Kalmus