Blog » Grzegorz Mazurek - zamówienia publiczne, zmiany w prawie, nowinki w SzuKIO

Pułapki dotyczące składania dokumentów papierowych i elektronicznych w zamówieniach publicznych - część 2

2020-11-17 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Pułapki dotyczące składania dokumentów papierowych i elektronicznych w zamówieniach publicznych - część 2

Pułapki przy składaniu dokumentów elektronicznych i papierowych w Pzp - część 1

2020-10-15 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Pułapki przy składaniu dokumentów elektronicznych i papierowych w Pzp - część 1

Zmiany i konflikty w konsorcjach w zamówieniach publicznych - część 2

2020-09-15 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Zmiany i konflikty konsorcjantów w trakcie wykonywania zamówienia publicznego

Zmiany i konflikty w konsorcjach w zamówieniach publicznych - część 1

2020-09-05 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Zmiany i konflikty w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Możliwość powoływania się na doświadczenie zdobyte w konsorcjum

2020-08-20 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Rozwój i zmiany orzecznictwa w latach 2017-2020 - aktualne właściwe podejście.

Czy "obowiązek zadawania pytań" pytań to właściwy wzorzec postępowania wykonawcy?

2019-05-22 - Grzegorz Mazurek, adwokat, radca prawny

Czy wykonawca ma obowiązek zadawania pytań do treści SIWZ ? Czy brak zadania pytania może go obarczać odpowiedzialnością z tego tytułu?