Stosowanie art. 36 ust. 5 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - podwykonawstwo a dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego – 18 fragmentów

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia ...
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą ...
zasoby tego podwykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP w celu wykazania ...

Forma zobowiązania podmiotu trzeciego (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) – 8 fragmentów

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

I. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia ...
formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp. III. Dodatkowo wskazać należy, iż § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ...
złożone zobowiązanie, wynikający z przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a nie przepisy ...

Warunki dopuszczalności powoływania się przez wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych) – 13 fragmentów

Opinia prawna dotycząca nowelizacji wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Stosownie do postanowienia art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia ...
takich dokumentów. Jedynie przykładowo w art. 26 ust. 2b ustawy PZP wskazuje się ogólnie ...
jednak właściwy kierunek wykładni przepisu art. 26 ust. 2b ustawy PZP przy ustalaniu jakimi ...

Warunki dopuszczalności powoływania się przez wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2b ustawy - Prawo zamówień publicznych) – 13 fragmentów

Opinia prawna dotycząca PZP wydana przez Urząd Zamówień Publicznych

Stosownie do postanowienia art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia ...
takich dokumentów. Jedynie przykładowo w art. 26 ust. 2b ustawy PZP wskazuje się ogólnie ...
jednak właściwy kierunek wykładni przepisu art. 26 ust. 2b ustawy PZP przy ustalaniu jakimi ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 61 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

Odwołujący stawiając zarzut dotyczący naruszenia art. 57 ust. 1 i 2 w związku z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, podniósł, że Zamawiający ...
podmiotów trzecich udostępnione w trybie art. 26 ust. 2b PZP, na które powołali się ...
zgodni, że ustawodawca wprowadzając w art. 26 ust. 2b Pzp możliwość posługiwania się przez ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – 2012 – 48 fragmentów

podmiotów trzecich, udostępnione w trybie art. 26 ust. 2b PZP, podlega punktacji w celu ...
potwierdzeniem zdolności Skarżącego zgodnie z art. 26 ust. 2b P.z.p. do realizacji ...
KIO został wydany z naruszeniem art. 57 ust. 1 - 3 w związku z art. 26 ust. 2 b P.z.p. oraz art. art. 7 ust. 1 P.z.p. W ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – 2012 – 70 fragmentów

znajduje potwierdzenia w literalnym brzmieniu art. 26 ust. 2b p.z.p. Do postępowania ...
zarzucając Zamawiającemu na skutek naruszenia art. 51 ust. 2 w zw. z art. 26 ust. 2b, art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 ...
przyjąć, ze wobec wadliwej wykładni art. 26 ust. 2 b p.z.p. i nieuwzględnieniu ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 49 fragmentów

Oddala odwołanie

podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP w sposób niewłaściwy i ...
podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP. Wprawdzie z brzmienia § 7 ust. 2 obowiązującego Rozporządzenia wynika, że ...
podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP. (pkt. III.1.3 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 70 fragmentów

Uwzględnia oba odwołania

także wykładnia celowościowa i funkcjonalna art. 26 ust. 2b ustawy Pzp przemawia za tym ...
postępowania. Także ze zdania drugiego art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - zdaniem Odwołującego - nie ...
rozumienia instytucji uregulowanej w przepisie art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp. Według Odwołującego za ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2012 – 33 fragmenty

Oddala odwołanie

odwołanie. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i 3, art. 24 ust. 2 pkt 4 i 24 ust. 4 , art. 26 ust. 2b, art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, a ...
stanowi przykładowy dokument wskazany w art. 26 ust. 2 b Pzp umożliwiający wykazanie spełniania warunków ...
W szczególności z samej normy art. 26 ust. 2b Pzp nie wynika konieczność wskazywania ...

1 następne »