KIO 2064/13 – Postanowienie KIO – 2013-09-05 – 2 fragmenty

Odrzuca odwołanie

usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...
dowody: poświadczenie, oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie był w stanie uzyskać ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 4 fragmenty

Oddala odwołanie

razie niemożności jego uzyskania z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze - oświadczenie Wykonawcy. Odwołujący w wykazie ...
razie niemożności jego uzyskania z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze - oświadczenie Wykonawcy. Zasadnicze dla rozstrzygnięcia ...
jest oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 5 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...
się dopiero wtedy, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...
w stanie uzyskać poświadczenia "z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" w rozumieniu §1 ust. 2 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 10 fragmentów

Oddala odwołanie

żądał przedstawienia dowodów potwierdzających wystąpienie uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, uniemożliwiających uzyskanie poświadczenia. Odwołujący na ...
przy tym wbrew wymaganiom zamawiającego, uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze o niemożności uzyskania właściwego poświadczenia ...
szczególnej wskazanej w rozporządzeniu - istnienie uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze o niemożności uzyskania właściwego poświadczenia ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 3 fragmenty

Oddala odwołanie

w przypadku, kiedy wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać ...
można przyjąć tylko, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...
usługi - poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 3 fragmenty

Oddala odwołanie

prawo złożyć oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać ...
do złożenia oświadczenia, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać ...
lub oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 2 fragmenty

Oddala odwołanie

2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie ...
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 2 fragmenty

Uwzględnia odwołanie

bądź inne dokumenty, jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...
budowlanych - poświadczenia, a jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...

[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2015 – 2 fragmenty

Umorzyć postępowanie odwoławcze

jest poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...
dopiero w sytuacji, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2015 – 3 fragmenty

Oddala odwołanie

SIWZ) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...
SIWZ) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...
SIWZ) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ...

1 następne »