KA/35/11 – Kontrola UZP – 2011-11-10 – 1 fragment

to okoliczność wskazująca na techniczne przyczyny o obiektywnym charakterze". W wyjaśnieniach udzielonych w piśmie ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2011 – 2 fragmenty

Nie uwzględniono zastrzeżeń

to okoliczność wskazująca na techniczne przyczyny o obiektywnym charakterze." W wyjaśnieniach udzielonych w piśmie ...
to okoliczność wskazująca na techniczne przyczyny o obiektywnym charakterze." Okoliczność bezsporną stanowiło, że Zamawiający ...

[ukryta sygnatura] – Uchwała KIO – 2012 – 1 fragment

z wolnej ręki, ale techniczne przyczyny o obiektywnym charakterze dotyczące charakterystyki i sposobu funkcjonowania ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 5 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

wyżej opisano obwarowane okolicznością uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze. Odwołujący w piśmie z dnia ...
należy uznać jako uzasadnioną okoliczność (przyczynę) o obiektywnym charakterze uniemożliwiającą przedłożenie poświadczenia przez odwołującego ...
po stronie odwołującego zachodzi uzasadniona przyczyna o obiektywnym charakterze uprawniająca do złożenia oświadczenia zamiast ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 2 fragmenty

Oddala odwołanie

powinien wykazać, że takie uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze wystąpiły. W odpowiedzi na ww ...
czerwca 2014 r. podał uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze, które uniemożliwiają mu uzyskanie od ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie

oraz oświadczenia podmiotu wskazującego uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze dla których nie mógł pozyskać ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie

wniosku, określając je jedynie jako "przyczyny o obiektywnym charakterze. Zamawiający poinformował, że zapoznał się ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie

się wykazania, że zachodzą uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze wobec których wykonawca nie był ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 1 fragment

Uwzględnia odwołanie

na czym miały polegać "uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" przesądzające, że wykonawca "nie jest ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 3 fragmenty

Oddala odwołanie

wykonaniu usługi wraz z uzasadnieniem przyczyny o obiektywnym charakterze, dlaczego nie jest w stanie ...
nie może być uznana, jako przyczyna o obiektywnym charakterze. Odwołujący nie złożył żadnych dowodów ...
1193/13, uznała za uzasadnioną przyczynę o obiektywnym charakterze umożliwiającą zastąpienie poświadczenia oświadczeniem, okoliczność ...

1 następne »