KIO 2365/13 – Wyrok KIO – 2013-10-16 – 8 fragmentów

Oddala odwołanie

którego przedmiotem jest m.in. przejęcie pracowników w trybie art. 231 kodeksu ...
przeprowadzenie postępowania, którego elementem będzie przejęcie pracowników. Z przyczyn powołanych wyżej nie ...
nastąpiło wyłącznie w interesie części pracowników zamawiającego. W tym miejscu zresztą ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2014 – 44 fragmenty

Oddala odwołanie

zdolnymi do wykonania zamówienia jest przejęcie pracowników zamawiającego w trybie art. 231 ...
zdolnymi do wykonania zamówienia jest przejęcie pracowników Zamawiającego w trybie art. 231 ...
składnika majątkowego, obowiązkiem wykonawcy jest przejęcie pracowników odsługujących te działalność zamawiającego. Z zastrzeżeniem przejęcia pracowników zamawiającego na okres świadczenia przez ...

[ukryta sygnatura] – Orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej – 2011 – 20 fragmentów

art. 11 ust. 1

finansach publicznych, którego intencją jest przejęcie pracowników w trybie art. 231 Kodeksu ...
z nimi stosunku pracy, lecz przejęcie pracowników przez Ministerstwo (…). W związku z ...
dniem następującym po zakończeniu likwidacji. Przejęcie pracowników nie następuje z mocy prawa ...

UZP/ZO/0-491/06 – Wyrok ZA – 2006-02-24 – 4 fragmenty

Uwzględnia odwołanie i nakazuje powtórzenie czynności badania i oceny ofert z zastosowaniem art. 90 ustawy - Prawo zamówień publicznych

oświadczenia o przejęciu przez wykonawcę pracowników Zamawiającego, ponieważ nie wymagał, aby ...
przedmiotem zamówienia objęte jest także przejęcie pracowników Zamawiającego w trybie art. 23 ...
wystarczające dla spełnienia wymogu przejęcia pracowników, tym bardziej, że SIWZ nie ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2009 – 12 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

dotychczasowym wykonawcą usług, która przewidywała przejęcie od Zamawiającego pracowników w trybie art. 23¹ ustawy ...
klauzulę o przejęciu przez Zamawiającego pracowników od wykonawcy z chwilą wygaśnięcia umowy. Zamawiający stwierdził, iż przejęcie pracowników powoduje po stronie przejmującej m.in. konieczność utrzymania wynagrodzeń pracowników na poziomie nie mniejszym niż ...
umowy na sprzątanie, konieczne będzie przejęcie pracowników od wykonawcy Impel wobec nie ...

UZP/ZO/0-869/07 – Wyrok ZA – 2007-07-23 – 1 fragment

Oddala odwołanie

SPZZOZ w Lwówku Śląskim oraz przejęcie pracowników na podstawie art. 23(1 ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2013 – 29 fragmentów

Oddala odwołanie

przepisy nakładają na wszystkich obowiązek przejęcie pracowników w trybie art. 231 k ...
warunkach stawianych wykonawcom w zakresie przejęcie pracowników, co wymaga także zmiany. Jak ...
ale jako uwzględnienie okoliczności, że przejęcie dotyczy jedynie tej części zakładu i zarazem tych pracowników, którzy w dniu przejęcia wykonywali ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu – 2008 – 12 fragmentów

informację dotyczącą prognozowanych kosztów zatrudnienia pracowników zaplanowanych do przejęcia w trybie ...
w trybie art. 231 Kp pracowników dotychczas wykonujących zadania z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, lecz przejęcie zatrudnienia następuje nie w związku ...
także zgodne z oświadczeniem zamawiającego, przejecie pracowników, jakkolwiek następuje z mocy przepisów ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu – 2007 – 106 fragmentów

pracę w placówce w T.. Przejęcie "z dnia na dzień" pracowników i obsługi kluczowych klientów świadczy ...
To właśnie owe informacje oraz przejęcie pracowników umożliwiło pozwanemu uruchomienie swojej działalności i przejęcie obsługi klientów powoda z dnia ...
przyjęcia, że W. M., planując przejęcie obu placówek, chciał tym sposobem pozyskać sobie ich pracowników. Sąd dał wiarę zeznaniom powoda ...

[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2011 – 19 fragmentów

Uwzględnia odwołanie

jednym z obowiązków wykonawcy było przejęcie pracowników od zamawiającego w trybie przepisu ...
wspólnego z przedmiotem tego zamówienia. Przejęcie zwrotne pracowników nie musi skutkować przekazaniem ich ...
to nie można wykluczyć rotacji pracowników, a ze względu na znaczną ...

1 następne »